Opravné a spojovací objímky IVE

Jsou určeny pro rychlé, spolehlivé a trvalé opravy poruch potrubí z litiny, oceli, PVC, PE i azbestocementu. Lze jimi opravit otvory a praskliny, včetně příčných lomů, nebo použít na spojení dvou trub. Médiem v opravovaném potrubí může být voda, pára i ropné látky.
více o produktu >>
opravná objímka třmen

Výrobky

Společnost IVE tech

IVE tech vyrábí více než 25 let spolehlivé produkty pro oblast vodárenství a plynárenství. Jsme soukromá společnost, která se zabývá specializovanou kovovýrobou vlastních produktů. Zároveň kooperujeme s velkými průmyslovými podniky, pro které řešíme zakázkovou výrobu. Kvalitě, efektivitě a spokojenosti zákazníka je podřízena veškerá činnost a obchodní politika společnosti. Více o společnosti >

Certifikáty

Zakázková výroba

"Díky dlouholetým zkušenostem a kompletnímu strojnímu vybavení jsme schopni našim zákazníkům nabídnout komplexní řešení v oblasti obrábění a povrchové úpravy kovů. Naše spolupráce je založena na složitých výrobcích, efektivních výrobních postupech, udržení vysokých standardů kvality a včasnosti dodávek za odpovídající cenu."
Ondřej Madeja
manažer obchodu